Easee

 

Easee är ett green tech-företag grundat 2018. Vi utvecklar, designar och tillverkar våra produkter i Skandinavien och exporterar dem till länder i hela Europa. Vår ambition är att bli ett av de största företagen inom green tech i Europa till 2026 och ett av världens största till 2031.

 

Easee formar framtidens el och affärskultur. Det innebär att fokusera både på att utveckla skalbar och framtidsorienterad teknik, samtidigt som vi vill vara föredömen på områdena hållbara organisationer och människoorienterad affärskultur. Hos oss kommer värderingar och medarbetare först. Alltid.